سیستم مدیریت ناوگان حمل و نقل

سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل مجموعه ای سخت افزاری و نرم افزاری است که به صورت یکپارچه و مرکزی در محل کنترل مدیریت حمل و نقل نصب و راه اندازی خواهد شد بطوریکه اطلاعات کل ناوگان در مرکز کنترل جمع آوری و مدیریت خواهد شد. این مدیریت شامل جنبه های مختلفی از جمله تعریف مناطق، کنترل OffLine و OnLine موقعیت مکانی خودرو بر روی نقشه، رفتار خودرو شامل مسیر حرکت، مکان و مدت زمان توقف ها، متوسط سرعت، میزان تخطی از حداکثر سرعت مجاز، ثبت درخواستهای نیاز به سرویس، محاسبه بهای کرایه، انواع گزارشات مدیریتی و عملیاتی و نیز موارد بسیار دیگری می شود که بسته به نیاز ناوگان قابل افزایش نیز می باشد. 

لیست امکانات سخت افزاری :

1.  امکان ارسال اطلاعات از طریق GPRS .

2.  ارتباط دو طرفه دستگاه داخل خودرو با مرکز .

3.  قابلیت رد یا قبول سرویس توسط راننده .

4.  اعلام تعیین حالت استراحت و یا آماده به کار . 

5.  اعلام پایان ماموریت به مرکز و اعلام وضعیت آماده دریافت سرویس جدید .

6.  امکان برنامه ریزی برای ارسال و یا ذخیره نقاط با الگوریتمی براساس زمان و مقدار جابجایی .

7.  دریافت و نمایش سرویس تعیین شده برای خودرو با امکان رد یا تایید آن . 

8.  ارسال مشخصات خودرو و راننده به همراه کلیه اطلاعات ذخیره شده به مرکز کنترل .

9.  دارای LCD رنگی جهت ارسال و نمایش پیامهای و ایجاد کاربری آسان برای دستگاه امکان اعلام شروع و پایان ماموریت .

     

لیست امکانات نرم افزاری :

1.  امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران .

2.  نمایش مسافت طی شده در هر سرویس .

3.  امکان بزرگنمایی/کوچکنمایی نقشه به اندازه دلخواه .

4.  تعریف شهر با تعیین محدوده جغرافیایی بر روی نقشه .

5.  تعریف انواع خودرو به تفکیک شهر به همراه جزئیات مورد نیاز برای خودرو .

6.  نمایش نقاط توقف و مدت زمان آن برای هر خودرو . 

7.  تعریف ماموریت برای خودرو براساس لیست اعلام نیازهای مشتریان و به صورت آزاد .

8.  مدیریت ارسال و دریافت پیامهای مختلف برای خودروهای مورد نظر .

9.   ذخیره و آرشیو مشخصات مسیرهای طی شده خودرو در بانک اطلاعاتی و قابلیت بازیابی جهت نمایش در نقشه

 و گزارشگیری از آن .

10.  ثبت اعلام نیاز به خدمت مشتریان با امکان تعیین موقعیت محل مورد نظر بر روی نقشه .

11.  نمایش سرعت لحظه ای، میانگین سرعت و جهت حرکت در هر نقطه .

12.  نمایش موقعیت مکانی و مسیر پیموده شده توسط هر خودرو برروی نقشه .

13.   امکان نمایش نقشه به صورت شماتیک و عکسهای ماهواره ای . 

14.  دارای گزارشات متنوع .