نرم افزار طراحی برداری (Vector Designer) 

این نرم افزار بر اساس نیاز صنعت کاران داخلی به نرم افزاری بومی و فارسی زبان در حوزه طراحی، برای دستگاههای تراش CNC و با هدف ایجاد ابزارهایی خاص در کنار ابزارهای موجود در دیگر نرم افزارها و نیز تحت اختیار گرفتن دانش فنی و تکنولوژی این حوزه از صنعت در این شرکت طراحی و تولید شد. این نرم افزار ضمن در اختیار قرار دادن محیطی با کارایی بالا و استفاده آسان با ابزارهای اختصاصی خود و پشتیبانی از زبانهای مختلف به خصوص زبان فارسی جهت استفاده در کارگاههای تولیدی و افرادی که دارای تخصص های طراحی نیستند بسیار مناسب و کارا است.

1.  امکان لایه بندی در نرم افزار با امکانات (فعال بودن، تعیین رنگ، قفل شدن، نمایش به صورت پس زمینه).

2.  ترسیم اشکال پایه ( دایره، کمان، خط، منحنی) .

3.  ترسیم اشکال ترکیبی (شکلی به هم پیوسته از ترکیب چند شکل دیگر پایه) .

4.  ترسیم متن با فونت دلخواه .

5.  امکانات ویرایشی ( دوران، تغییر مقیاس، قرینه) .

6.  امکان ترکیب چند فایل در یک فایل .

7.  ایجاد لیست نمایشی برای فایلهای نرم افزار .

8.  پشتیبانی از فایلهای برداری dfx .

9.  ایجاد تنظیمات تراش (از جمله عمق، پیوستگی، کشیدگی) برای هر شکل به طور مجزا در قسمت طراحی .

10.  امکان نقطه زدن روی یک مسیر(شکل دلخواه) .

11.  امکان نمایش ضخامت دلخواه برای اشکال .

12.  ایجاد ابزار برای تهیه کپی از اشکال در طول و عرض . 

13.  امکان گروه بندی اشکال جهت نوبت تراش .

14.  ابزار هاشور زنی .

15.  برش اشکال توسط خطوط راهنما .

16.  امکان فیت کردن شکل در عرض دلخواه .